Certifikati

 

Certifikacijski Level 1 – Stupanj I je prvi od tri stupnja izobrazbe za IC termografista koji nudi program ITC-a. Termografisti prvog stupnja se obično tek upoznaju s IC dijagnostikom. Ovo ne znači da su termografisti prvog stupnja samo tehničari koji vrše monitoring stanja, već su to profesionalne osobe s godinama iskustva u izgradnji i održavanju složenih sustava. Termografisti prvog stupnja općenito slijede utvrđenu proceduru za ocjenjivanje specifičnih tipove opreme, mogu koristiti infracrvene kamere i programske pakete kako bi identificirali i mjerili toplinske anomalije, a sve na osnovu iskustva i rasporeda topline na sličnoj opremi.

IC termografisti Levela 2 – drugog stupnja su iskusne osobe koje rješavaju probleme. Oni obično koriste više oblika dijagnostičke opreme za utvrđivanje izvora problema i predlažu načine popravaka.Termografisti drugog stupnja završili su napredniji stupanj obuke i zbog toga mogu vršiti izobrazbu i nadzor nad termografistima prvog stupnja.

Level 3 – Stupanj III je najnapredniji stupanj IC izobrazbe. Termografisti trećeg stupnja su primarno osobe koje izrađuju i vode programe održavanja i pregleda za pojedine tvrtke, razvijaju procedure ispitivanja i kriterije ozbiljnosti. Također određuju kako često se mora pregledavati i održavati oprema za provođenje pregleda te izrađuje proračune povratka investicije koju pruža program termografije.Završetkom ovog naprednog stupnja IC izobrazbe, termografisti trećeg stupnja nadziru rad termografista prvog i drugog stupnja, te vrše njihovu izobrazbu. Termografisti trećeg stupnja su osobe koje je dobro konzultirati u trenutku kad je zbog ponavljanja problema s opremom za preglede potreban ponovni pregled postupaka rukovanja i održavanja ili uključuje redizajniranje opreme.

 

Level 2 termografski certifikati

Termografisti Kostelgrad-a ovlašteni su termografisti Levela 2. Školovani su pri ITC-u (Infrared Training Center) u Stockholmu u Švedskoj, a izdana im je i recertifikacija na osnovu kontinuiranog rada i rezultata na IC termografskim mjerenjima. Kostelgrad aktivno sudjeluje na raznim stručnim skupovima prezentirajući termografsku tehniku. Termografisti  sudjeluju aktivno na svim okupljanjima struke sa izlaganjima i prezentacijama svojih radova.

Termografija je kreativan rad, a snalažljivost i maštovitost termografista omogućuju mu izuzetne i kvalitetne interpretacije IC zapisa, bilo pojedinačnih ili u formi videa. A to se jedino može postići: dugogodišnjim radom, radom sa kvalitetnom IC opremom, kontinuiranom edukacijom, …. infracrvenim pogledom na okolinu, ….. infracrvenim razmišljanjem ….. !

Certificirani i ovlašteni termografisti Kostelgrad-a:

  1. Krešimir Petrović, B.Sc.
  2. Matija Petrović, mag.art.

Termografisti Kostelgrada evidentirani su u STSI grupi od Hrvatske akreditacijske agencije za rad prema  normi HRN EN ISO 17020, a za tijelo koje provodi IC inspekciju.

NDT norma HRN EN ISO 9712:2012

Termografist Krešimir Petrović školovan je i certificiran za za ispitivanje infracrvenom termografijom (TT) stupanj 2 za industrijski multi sektor, što pokriva Strojarstvo, Građevinarstvo i Elektrotehniku, a u skladu sa NDT normom HRN EN ISO 9712:2012.

GasFindIR ovlaštenje

Optička slikovna dijagnostika putem korištenja IC kamera, kao što je GasFindIR, pruža mnogobrojne pogodnosti i one u industriji postaju poznate pod nazivom „Pametni LDAR“ (Smart LDAR, LDAR- Detekcija ispusta i popravak), jer mogu skenirati šire područje u bržem vremenu i na dijelovima koji se teško dostižu kontaktnim alatima za mjerenje. Karakteristika osjetljivosti kamere (da se samo registriraju valne duljine od 3,3 mikrometra do 3,4 mikrometra) postiže se posebnom tehnologijom nanošenjem filtera na FPA detektor. GasFindIR kamera ne mjeri stvarnu temperaturu već stvara sliku temperaturne radijacije. Plin koji izlazi iz dijela sustava koji kontroliramo, apsorbira iz okoline dio radijacije tako da u kameru dolazi druga količina energije nego u slučaju kada plin ne bi izlazio iz promatranog sustava.

Level 1 ultrazvučni certifikat

Ispitivanje ultrazvukom primjenjuje se od četrdesetih godina prošlog stoljeća i do danas su razvijene mnoge tehnike primjene. Ispitivanje ultrazvukom bazira se na činjenici da su čvrsti materijali dobri vodiči zvučnih valova. Na granicama čvrstih materijala dolazi do odbijanja (refleksije) ultrazvučnih valova (iznad granice čujnosti), a ta pojava iskorištena je za ispitivanje volumena materijala. Uz odgovarajuće poznavanje mogućnosti i ograničenja metode te korištenjem modernih tehnika, primjenom sa IC termografijom ultrazvuk je jedna od najmoćnijih metoda ispitivanja bez razaranja.

Ovlaštenja HUICT-a

Ovlaštenja HUICT-a (Hrvatske udruge za infracrvenu termografiju) da Kostelgrad radi prema propisanim uvjetima i kriterijima te važećim normama i pravilima za IC termografsku inspekciju u svim područjima primjene, a uz korištenje adekvatne IC opreme i programske podrške. Termografisti Kostelgrada samim ovlaštenjem osigurani su na djelatnost provođenja IC termografskih inspekcija pri HOK-Osiguravajućoj kući.

Certifikati za UAS – sustave bespilotnih zrakoplova

Snimanja iz zraka pružaju nove mogućnosti. Kako bi se letačke operacije mogle provoditi sigurno i u skladu sa propisanim zakonskim okvirima, neophodna je certifikacija za rukovatelja bespilotnih zrakoplova.