Ekologija

 

Problemi okoliša i energetski problemi sve se više počinju globalizirati što je razumljivo, jer negativne učinke izazvane neracionalnim iskorištavanjem energije na globalnoj razini moguće je smanjiti jedino zajedničkim djelovanjem svih zemalja i horse racing betting. Zbog toga i činjenice da će rasti potrošnja energije po stanovniku, moraju se pronaći što čišći energetski izvori, a samo iskorištavanje energije morat će se racionalizirati. U budućnosti energenti će biti sve skuplji, a još relativno dugo vremena najveći dio energije dobivat će se iz fosilnih goriva. Radi smanjivanja energetske potrošnje, može se očekivati uvođenje različitih mjera, a među njima i plaćanje pristojbe na emisiju CO2 u zrak. Stoga razvijene države veliku pozornost posvećuju djelotvornomu iskorištavanju energije, a između ostalih mjera jedna je i pružanje financijske pomoći državama u razvoju na poboljšavanje postojećih energetskih izvora čija je djelotvornost manja od njihova negativnog utjecaja na okoliš. Na taj način, uz relativno mala ulaganja, postiže se veća racionalizacija energetske proizvodnje i potrošnje te se smanjuju negativni globalni učinci na okoliš. S jedinicom novca uloženog u manje sofisticirane, pogotovo u zastarjele pogone, moguće je postići puno veće učinke smanjivanja onečiščenosti (smanjivanje emisije CO2, SO2, NOx) nego ulaganjem u postrojenja koja su tehnički već gotovo u potpunosti dorečena.

Rezultat tih nastojanja i UNFCC (UN Framework Convention on Climate Change) konvencije je Kyoto protokol. Konvencija je ratificirana od strane 186 država, dok su Kyoto protokol potpisale 84 države, a 74 ga je ratificiralo. Republika Hrvatska konvenciju je potpisala 1992., a ratificirala ju je 1996. godine. Kao zemlja Aneksa I, Republika Hrvatska potpisala je Kyoto protokol 1999. godine i obvezala se da će smanjiti emisije stakleničnih plinova za 5% u odnosu na 1990. godinu.

GasFindIR kamera izuzetan je dijagnostički alat, ne samo u naftnoj i plinskoj industriji radi detekcije propusta, već i kao alat pri zaštiti okoliša!