Naši dodatni mjerni uređaji

 

Zahtjevi provođenja IC termografskih mjerenja

Za provođenje kvantitativnih IC termografskih mjerenja, u svim područjima primjene, neophodno je uz IC kameru koristiti i dodatne mjerne uređaje kako bi se u završnoj analizi i protokolu IC termografske inspekcije korektno mogli unijeti svi potrebni parametri i točno temperaturno interpretirati objekt inspekcije, a što je definirano kroz važeće norme za provođenje IC termografskih mjerenja i propisane kriterije postupaka prema dobivenim rezultatima. Novost je i provođenje IN-SITU mjerenja U-vrijednosti, kao dopuna IC termografije u građevinarstvu.
Tamo gdje su IC mjerenja kvalitativna, ili kada govorimo o termoviziji, odnosno gdje se postavlja uvjet na vidljivost, a ne na mjerenje (kao što to npr. termovizijom rade MUP, VD, GSS), nije uključena i primjena dodatnih mjernih uređaja.

Analizator šuma – prislušni uređaj

Pri kontroli podzemnih instalacija mreže vrelovodnih i parovodnih cijevi (raznih presjeka) u gradskoj distribuciji od toplane do toplinskih stanica u stambenim objektima, IC termografija zauzima sve značajniju ulogu. Uz pomoć infracrvene kamere moguće je pratiti podzemnu instalaciju cijevi i na osnovu računalne IC analize, te usporedbe s izvedbenom tehničkom dokumentacijom, vrlo precizno odrediti mjesto defekta, odnosno mjesto prijekopa (podzemne vrelovodne instalacije nalaze se na dubini od 0.80m do 2.00m). Ponekad, dokumentacija nije potrebna jer je puknuće cijevi toliko da propust grije veču površinu iznad defekta. No isto tako, ponekad nije dovoljna samo IC termografija već je neophodno određene pozicije registrirane IC kamerom (ili čak cijelu trasu) pokriti i sa prislušnim uređajem radi preciziranja mjesta prijekopa – propusta. Važno je pri IC praćenju i određivanju mjesta primjene analizatora šuma paziti i na “vanjske utjecaje” koji mogu toliko “iskriviti” IC zapis da dovedu do krivih interpretacija (npr. utjecaj sunčevih zraka na mjerenu površinu, prije parkirano vozilo na trasi prolaza cijevne instalacije, drveće uz trasu, kanalizacijske i vodovodne cijevi i njihovi propusti, refleksije ulične rasvjete, vlažnost površine, i dr.). Pri završnoj analizi IC zapisa i kreiranja protokola za toplinske podzemne instalacije snimane u raznim godišnjim dobima, danju ili noću, o “vanjskim utjecajima” i njihovoj emisiji treba posebno voditi računa.

Lokator trase cijevovoda i kablova položenih u zemlju

Lokator trase Kontrola i analiza propusta podzemnih instalacija, mreže cijevovoda (raznih presjeka), ili oštećenja ili prekida položenih energetskih kablova, nemoguća je i bez preciznog poznavanja prolaza trase. U tu svrhu koristi se posebni uređaj – Lokator trase. Uređaj se jednostavno spaja pri šahtu – oknu na cijev ili kabel direktno, odnosno preko obuhvatnih kliješta, induktivno preko ugrađene antene.

Osim za detektiranje trase u svrhu dijagnostike, sistem za lociranje je interesantan i za sva područja gdje se vrše zahvati u tlo, kao što su komunalna infrastruktura (struja, telekomunikacije, voda, kanalizacija, plin), gradnja stambenih i privrednih objekata, gradnja cesti i željezničkih pruga, kao i kod uređenja parkova ili vrtova.

 

Video kamera za uvlačenje u cijevnu instalaciju

Kod mjerenja propusta odvodnih instalacija u zgradama i objektima traže se područja vlaženja. Ovdje pak treba paziti pri izdavanju završne analize jer je moguće da se propusti javljaju na jednome mjestu, a stvarno “curenje” se događa sasvim na drugoj poziciji. Zato je dobro imati izvedbenu tehničku dokumentaciju za ispravno tumačenje snimljenog, ili pak veliko iskustvo termografista. Ponekad nije dovoljno pri IC kontroli odvodnih instalacija, bilo da se radi o pojedinačnim odvodnim cijevima stambenih jedinica ili o instalacijama slivnih voda, primjeniti isključivo IC kameru, već je uz nju potrebno uključiti i video kameru koja se uvlači u cijev, sa led lampama i do devet  metara u cijevnu instalaciju.

 

VDR za GasFindIR kameru

Kod mjerenja propusta plinskih postrojenja, uređaja ili instalacija, podzemnih ili nadzemnih, koristi se za zapis registriranih nepravilnosti ručni video rekorder, a zapisuje se scena pozicije propusta koja se poslije po IC i video obradi pohranjuje na CD, a CD se predaje korisniku, odnosno naručiocu IC inspekcije uz pisani trag, kao izvješće IC termografske plinske detekcije. Akreditacija zahtijeva da se uradi i pisani oblik izvješća (uz CD) sa naznakom slika pozicije, popisom videa na CD-u, te naznakom o kakovom se intenzitetu propusta radi. Naime, GasFindIR kamera ne mjeri količinu propusta već samo precizno detektira poziciju istjecanja plina. Novi modeli GF kamera memoriraju svoj zapis, a on se obrađuje novim programom “FLIR VideoReport”.

 

MeterLink instrument – mjerač vlage i temperature

IC kamerom registrirana temperatura objekta pri vanjskim ili nutarnjim mjerenjima ovisi i o  izmjerenim parametrima okoline: temperaturi i vlazi. Svaki IC zapis promatranog objekta mora biti popraćen s  vrijednostima parametara okoline u trenutku mjerenja. Kvantificirati ozbiljnost problema mjerenog objekta i registriranog temperaturnog odstupanja treba izraziti uz parametre okoline. MeterLink – mjeračem vlage i temperature, koji koristi Bluetooth bežičnu komunikaciju, ostvaruje se slanje izmjerenih podataka direktno na FLIR kameru, a vrijednost zapisuje u pohranjenu termalnu sliku.

 

MeterLink instrument – strujna kliješta

IC kamerom registrirana temperatura elektro-elementa pri mjerenju elektro-energetskih postrojenja mora biti popraćena s opterećenjem u trenutku mjerenja. Kvantificirati ozbiljnost problema ee elementa i registrirane temperaturne nepravilnosti treba izraziti uz opterećenje u trenutku mjerenja. MeterLink – strujnim kliještima, koja koriste Bluetooth bežičnu komunikaciju, ostvaruje se slanje izmjerenih podataka direktno na FLIR kameru, a vrijednost zapisuje u pohranjenu termalnu sliku.

 

 

 

 

Mjerač vlage i temperature okoline

IC kamerom registrirana temperatura objekta pri vanjskim ili nutarnjim mjerenjima ovisi i o  izmjerenim parametrima okoline: temperaturi i vlazi. Svaki IC zapis promatranog objekta mora biti popraćen s vrijednostima parametara okoline u trenutku mjerenja. Kvantificirati ozbiljnost problema mjerenog objekta i registriranog temperaturnog odstupanja treba izraziti uz parametre okoline. Ovim mjeračem moguće je logirati parametre okoline, vlagu i temperaturu, tokom vremena trajanja IC mjerenja ukoliko to zahtijeva određena IC analiza.

 

Laserski mjerač udaljenosti

Jedan od važnih parametara kvantitativnog IC mjerenja je udaljenost objekta od pozicije IC kamere. Laserskim se mjerenjem precizno određuje udaljenost, a vrijednost unosi pri parametriranju.

 

Anemometar – mjerač brzine vjetra

Kod vanjskih kvantitativnih mjerenja objekata ponekad nije moguće izbjeći vjetar. Koliki je utjecaj vjetra na mjereni objekt ovisi o njegovoj brzini. Ukoliko nam je poznata brzina vjetra i njegov smjer, moguće je naknadno u termalnu analizu IC zapisa uključiti korektivni faktor. Da bi izmjerili u trenutku IC mjerenja brzinu vjetra koristi se anemometar, a samu interpretaciju vrijednosti možemo izraziti u bilo kojoj jedinici za brzinu, a mi koristimo jedinicu – metara u sekundi! Kroz m/s jedinicu  interpretiramo korektivni faktor i količinu utjecaja vjetra na IC zapis!

 

Ručna meteo-stanica / 3 u 1

IC kvantitativna analiza i službeno izvješće provedene infracrvene inspekcije prema normi i prema akreditaciji za tijelo koje provodi IC inspekciju potrebno je navesti kompletne vremenske parametre pozicije mjerenja. To je moguće izvući iz već spomenutih mjernih instrumenata, ali je jednostavnije koristiti instrument, malu ručnu meteo stanicu, koja sve parametre registrira istovremeno i to bilježi u memoriju. Interpretira se vanjska temperatura, vlažnost, brzina vjetra.

 

IN-SITU mjerenja

Serija bežičnih senzora za temperaturu površine zida – UWTC / UWTC-REC1

UWTC_lZa IN-SITU mjerenje U-vrijednosti neophodno je kroz minimalno 72 sata prikupljati podatke o temperaturi mjerene površine (obično zida) u vremenskim intervalima od pola ili sat vremena, kako govori norma ISO 9869.   UWTC-REC1No izbor ove opreme UWTC serije, uz programsku podršku i loggiranje podataka, može registrirati svaku sekundu promijenu temperature površine promatranog dijela putem postavljenih senzora vezanih na UWTC odašiljač. Sakupljeni podaci svih senzora programski se obrađuju radi izračuna termalne provodljivosti i ukupnog otpora.  Prije računala spajamo vezu svih postavljenih senzora UWTC serije na prijemnik/predajnik UWTC-REC1.

 

Senzori toplinskog toka, registracija podataka senzora

HFS serijaPostava senzora za mjerenje toplinskog toka i njegova registracija u vremenskom intervalu, prenosi se na računalo koje pohranjuje podatke za definiranu površinu. Najveći problem je pričvršćenje senzora za mjerenu površinu, za što se koriste epoksivne smole odlične toplinske vodljivosti uz izvrsne mehaničke, za mjerenu površinu, vezne karakteristike.

 

Samostalni uređaj za bilježenje podataka – Data logger

Korisnik može jednostavno postaviti logger podataka i preuzeti mjerene i pohranjene vrijednosti (do 16.379 podataka o relativnoj vlazi i 16.379 očitanja o temperaturi) priključivanjem uređaja na USB  priključak računala, a pomoću isporučenog Windows softvera podatke o relativnoj vlažnosti, temperaturi i rosištu, spremljene u tekstualnom obliku, prikazati i grafički ili ih pak tiskati ili izvesti u neke druge programske aplikacije radi daljnje analize. Parametri za registraciju podataka mogu se podesiti na neku od brzina prijave (10 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 sat, 6 sati, 12 sati), na upozorenja i niske i visoke alarme, neposredno ili odgođeno, ili pak skok na početak prijave, na isključivanje i uključivanje 30 sekundi nakon pritiska gumba, a uključuju i naziv pretinca podataka i naravno jedinice mjere (u intervalima od 0% do 100% RH i od -35°C do 80 °C ).  Omogućeno je neograničeno razdoblje zapisivanja i prepisivanjem najstarijih podataka

Računalno praćenje in-situ mjerenja, sakupljanje podataka, izračun U-vrijednosti

PC

Računalom se završno posebnom programskom aplikacijom obrađuju prikupljene vrijednosti tijekom cjelokupnog in-situ mjerenja, temperatura (prostornih vanjskih i nutarnjih, površinskih vanjskih i nutarnjih) i mjerenja toplinskog toka, a kroz grafičke funkcije i tabelarno izražene rezultate interpretiraju se izmjerene vrijednosti toplinske provodljivosti zida i ukupnog toplinskog otpora mjerene površine.