IC kontrola i praćenje

Infracrvena (IC) termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela. Temelji se na mjerenju intenziteta infracrvenog zračenja s površine promatranog tijela. Elektroničkim putem stvara se termička slika promatranog objekta u realnom vremenu pri IC uređaju – kameri, a tu se jedan dio spektra elektromagnetskih valova oku nevidljiv (od 2  do 13 mikrometra) koji sadrži velik broj informacija o promatranom, premješta u oku vidljivo područje (od 0,4  do 0,75 mikrometra). Tako dobivenu sliku moguće je analizirati kao emitiranu toplinsku energiju objekta, snagu zračenja prispjelu na detektor IC kamere, a uz primjenu poznatih zakonitosti.

Večinu problema može se izbjeći korištenjem infracrvenih kamera u sustavu preventivnog održavanja postrojenja. Detekcijom anomalija koje su nevidljive običnom oku, rješavanjem problema prije pada procesa proizvodnje, a što je najvažnije prije izbijanja vatre, korisnici infracrvenih kamera izjavili su da su u vrlo brzo povratili sve investicije vezane uz infracrvenu opremu.

Termografskim se uređajima mogu vrlo dobro pratiti stanja elemenata za prijenos električne energije, rashladnih postrojenja, transformatorskih stanica, kao i same proizvodnje električne energije. Jednako tako može se pratiti stanje izolacije mreže cjevovoda u industriji, vrelovoda i parovoda u toplinarstvu, kvalitete obloga peći za taljenje, rotacijskih peći u cementnoj industriji, stanje ležajeva na strojevima. U okviru zaštite od požara, termografski se sustavi koriste za otkrivanje latentnih požara, pronalaženje osoba u objektu zahvaćenom požarom, ispitivanja elemenata na otpornost od požara. Nadalje, IC termografija se koristi za nadzor objekata, prostora, prometa i zagađenja okoliša. U zgradarstvu se primjenjuje kod ispitivanja kvalitete izolacije objekta, utvrđivanja mjesta s povećanom vlagom, itd. Primjenjuje se i u medicini, veterini, znanstveno-istraživačkom radu iz područja provođenja topline, mehanike fluida, kontrole bez razaranja – zaštiti kulturne baštine. Primjenu ove tehnologije u vojne svrhe nije potrebno naglašavati.

 

 

Redukcija grešaka