Programska podrška

Kn / Eura (Na upit)

Programska podrška za kreiranje IC izvješća

Category:

Večina infracrvenih kamera dolazi sa besplatnim programskim aplikacijama (software-om) za analizu IC zapisa i kreiranje izvješća. Programski alati neophodni su da bi firma odnosno termografist dokumentirao nalaze svojih ispitivanja. Rastuća je uporaba infracrvenih slika i izvješća kao dokaza za pokretanja osiguravajućih zahtjeva radi nastalih šteta. Izvješća su završetak obavljene IC inspekcije i dostavljaju se korisnicima kao podloga za neophodne aktivnosti: energetske revizije, zahvate na električnim instalacijama, intervencije pri registriranim propustima plinova, analize kvalitete izolacije u graditeljstvu i za potrebne sanacijske radove ili pak radi praćenja stanja kod preventivnih ispitivanja u održavanju postrojenja. Osnovni nivo besplatnih programskih aplikacija upotrebljiv je i koristan, no mnogi ubrzo shvate da im je neophodno više programskih funkcija i mogućnosti. Zato je važno znati da postoji programska nadogradnja kada se kupuje nova infracrvena kamera.

Programske aplikacije (software) za IC termografska mjerenja podijeljene su prema područjima, pa onda govorimo o:

  • o software-u za električne ili mehaničke analize
  • o software-u za građevinsku dijagnostiku
  • o software-u pri kontroli i praćenju procesa i automatike
  • o software-u za istraživanja i razvoj ( R & D ), za znanost
  • o software-u za posebne sigurnosne namjene, graničnu kontrolu
  • o software-u za mobilne uređaje

Neke programske aplikacije proizvođać IC uređaja nudi besplatno u vidu mogućnosti download-a, neke u cjelovitoj verziji na probni rad od 30 dana, ali većina ozbiljnih software-a je na prodaju, bilo kao licenca za jednu PC/MAC jedinicu ili kao MAX paket sa više licenci uz povoljnu cijenu.

Upit za programsku podršku - software

Contact form description text

  • 8 + 39 =