Energetika i elektrotehnika

 

Pojava zagrijavanja u mnogim slučajevima ukazuje na stanje kvara. Termografskim se uređajima mogu vrlo dobro pratiti stanja elemenata za prijenos električne energije, transformatorskih stanica, kao i same proizvodnje električne energije. Infracrvenu (IC) termografiju koristi se pri inspekciji opreme niskog, srednjeg i visokog napona te distributivnih, napojnih i energetskih transformatora. Razvodni i kontrolni elektro-ormari redovito se ispitivaju infracrvenim (IC) kamerama. Ukoliko nema provjere RO-a, toplina može narasti do stupnja na kojemu se spojna i priključna mjesta počinju topiti i iskritii, a to može dovesti do požara. Osim loših spojeva električni sistemi trpe i od nepravilno raspoređenog opterećenja, oksidacije, korozije te prijelaznog otpora. Termografijom se ove pojave mogu lako detektirati, može se utvrditi težina problema, te se kroz provedenu analizu može definirati rok u kojem je potrebno uraditi korektivne aktivnosti na neispravnoj opremi.

Jedna od mnogih prednosti termografije je sposobnost obavljanja inspekcija dok su električni sistemi pod opterećenjem. Obzirom da je infracrvena termografija dijagnostička metoda bez kontakta, termografist može skenirati pojedini dio opreme iz sigurne udaljenosti, napustiti područje opasnosti i vratiti se u svoj ured na analizu pohranjenih podataka bez izlaganja opasnosti.