Definicija IC termografije

Infracrvena termografija je tehnika koja elektroničkim putem stvara termičku sliku u realnom vremenu pri IC uređaju.

Krešimir Petrović - B.Sc. - ITC Level 2 Kostelgrad-KP

IC termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela. Temelji se na mjerenju intenziteta infracrvenog zračenja s površine promatranog tijela.

Krešimir Petrović - B.Sc. - ITC Level 2 Kostelgrad-KP

Jedan dio spektra elektromagnetskih valova oku nevidljiv (dužine od 2 do 13 mikrometra) koji sadrži velik broj informacija o promatranom, premješta se u oku vidljivo područje (dužine od 0,4 do 0,75 mikrometra).

Matija Petrović - ITC Level 2 Kostelgrad-KP

Dobivenu IC sliku moguće je analizirati kao emitiranu toplinsku energiju objekta, snagu zračenja prispjelu na detektor IC kamere, a uz primjenu poznatih zakonitosti.

Matija Petrović - ITC Level 2 Kostelgrad-KP